Home

WELCOME TO NEPALI GHAR

Nepal America Sociocultural Exchange Society, Inc, USA (Nepali Ghar) is a registered 501(C) non-profit organization in the state of Colorado. The organization established to serve our community by promoting congenial relationships and mutual respect among the Nepalese residing in Colorado as well as other local communities.

Nepali Ghar’s main focus to develop community by transcending the differences of age, race, color, origin, sexual orientation, religion, belief, disability and nationality, we solemnly initiate a campaign to advocate establishing a community home “Nepali Ghar” and serving our society.

“आदरणीय कोलोराडो बासी नेपाली भाषीसमुदाय, कोलोराडोमा सकृय सामाजिक संस्था नेपाली घरको सदस्यता प्राप्ति र नवीकरणका लागी नेपाली घरको Website मा रहेको सदस्यता सम्बन्धी फर्म भरेर कार्य समितीका कुनै पनी पदाधिकारी वा सदस्यलाई बुझाई सदस्य प्राप्ति तथा नबिकरण गर्नु हुनका लागी हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। सदस्यताका नबिकरण तथा प्राप्तिकालागी हामी अनलाइन सिस्टम तयारी गरि रहेको ब्यहोरा समेत जानकारी गराऊछौ।”

 

NPG Logo (2)

Community Center – “Click Here” – 4001 W 76th Ave, Westminster, CO, 80030

footer2